Kring

Kring
Over Ons

Huisartsen Regio Mortsel

De Huisartsenvereniging Regio Mortsel is een onafhankelijke organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiënt gerichte zorg en zorgbeleid.

Naast de zorg voor de patient , beogen we ook de zorg voor elkaar. We zorgen voor goede bijscholing, voor vele intercollegiale contacten en ook elkaars welzijn. Binnen de kring worden er nu enkele collega’s opgeleid tot gatekeeper zodat ook een huisarts in nood tijdig kan opgespoord en geholpen kan worden.


Lees meer
Een korte terugblik

Onze Geschiedenis

In de voorgeschiedenis van HRM in zijn huidige vorm volgden meerdere “feitelijke verenigingen” elkaar op, met alle beperkingen en kwaliteiten aan die status verbonden. Maatschappelijk was er eertijds immers geen nood aan officiële constructies, het ging er gemoedelijk aan toe, er bestaan daarom ook weinig documenten en archieven.

Vanaf 1930 leefde er in de regio de “Geneesherenkring van het Kanton Contich” waarvan standregelen, in beide landstalen, en documenten werden teruggevonden. De Mortselse dokters hoewel lid van voornoemde kring, waren toen eerder verbonden met het St. Mariagasthuis te Berchem.


Lees meer
Kring
Kring
Onze kantoren

Huisartsen Regio Mortsel

Terlindenlaan 1
2650 Edegem

– – –

Hier is de maatschappelijke zetel van HRM (en van LMN) gevestigd, en bevinden zich ook de vergaderlokalen.


Lees meer

Copyright HRM 2018. All rights reserved.