NIEUWS

lizorg_beeld4-e1649236469911.png

6 april 2022 Preventie

BRUSSEL 21/03 – “We moeten veel meer investeren in een gezonde leefstijl van mensen”, aldus prof. huisartsengeneeskunde Hilde Bastiaens (UA). Ze is een van de trekkers van het recent opgerichte Preventieplatform; een netwerk van organisaties die pleiten voor meer preventie in onze gezondheidszorg. “Corona was een wake-upcall. Als we niet bijsturen dreigt het systeem bij een volgende crisis te crashen.”

Wat als huisartsen niet langer genezen, maar voorkomen dat een aanzienlijk deel van hun patiënten überhaupt ziek wordt? Een gezonde leefstijl kan 80% van alle hart- en vaatziekten en diabetes type 2 vermijden. Voor kanker en dementie bedraagt dat cijfer 40%. Dat blijk uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Intensivist prof dr. Geert Meyfroidt verklaarde eerder dat goede preventie meer levens redt in absolute aantallen dan onze afdelingen intensieve zorg. “Een wake-upcall”, aldus professor huisartsengeneeskunde Hilde Bastiaens (UAntwerpen) Covid-19 maakte voor haar pijnlijk duidelijk wat experten al lang weten: we moeten dringend meer investeren in een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving.

Hoe maakte de coronacrisis dit precies duidelijk?

“We stelden vast dat mensen met een ongezonde levensstijl (roken, alcohol, weinig beweging) vaker in het ziekenhuis belandden en stierven. Obesitas en overgewicht bleken belangrijke voorspellers te zijn van covid-gerelateerde sterfteverschillen tussen verschillende landen. Die realiteit drukte ons met de neus op de feiten. Te veel Belgen eten vandaag ongezond. 1 op 3 beweegt te weinig, 1 op 6 rookt, 1 op 7 drinkt te veel. Die slechte gezondheidsstatus leidde de afgelopen twee jaar tot heel veel vermijdbare doden.”

“Meer preventie zal niet alle ziekten voorkomen. Toch is veel laaghangend fruit nog niet geplukt.” (prof. huisartsengeneeskunde Hilde Bastiaens, UA)

“Ook ons gezondheidssysteem daverde op haar grondvesten. Nu het ergste achter de rug lijkt, moeten beleidsmakers zich bezinnen. Als we niet bijsturen, dreigt het systeem bij een volgende grote crisis te crashen. Maar ook zonder crisis kosten vermijdbare welvaartziekten ons land handenvol geld. Als we niets veranderen, zal dat soort aandoeningen zal alleen maar toenemen , waardoor er meer zorgpersoneel nodig is. Personeel dat we vandaag al tekort komen. Ik zeg niet dat je via preventie alle ziekten kan voorkomen. Toch is veel laaghangend fruit nog niet geplukt. We investeren amper 2,2% van ons gezondheidsbudget in preventie. Trek dat op naar minstens 3%, het Europese gemiddelde. Op termijn moet 5% onze ambitie zijn ”

Is het alleen een kwestie van extra middelen?

“Zeker niet. Even belangrijk is hoe doelmatig je die middelen besteedt. Inzetten op een gezonde leefstijl veronderstelt dat alle gezondheidsactoren efficiënt samenwerken. Momenteel coördineer ik SPICES, een onderzoeksproject naar primaire preventie van hart- en vaatziekten. We sporen patiënten op met een verhoogd risico. De huisartsenpraktijk speelt hierin een belangrijke rol, maar ook welzijnsorganisaties. In Borgerhout kunnen mensen binnenlopen in de gezondheidskiosk (LOGO & UA) voor laagdrempelige tips rond een gezonde leefstijl.

Ze voeren er ook een eerste risicoscreening uit rond hart- en vaatziekten via een vragenlijst. Wie risico loopt, wordt doorverwezen naar de huisarts. Deze kan op zijn beurt doorverwijzen naar een gepast voedings- of beweegaanbod in de buurt. Die wisselwerking op buurtniveau is belangrijk denk ik. Je levensstijl aanpassen is niet eenvoudig en veronderstelt een goede kennis van de persoonlijke context en de drempels die een patiënt ervaart. Effectieve preventie steunt op verschillende lokale gezondheidsactoren. Dat geldt nog meer als je werkt met kwetsbare doelgroepen. Een gezonde leefstijl is immers niet voor iedereen de eerste prioriteit.”

Hoe belangrijk is de huisarts in een doeltreffend preventiebeleid?

“Voor veel mensen is de huisarts nog altijd het eerste gezondheidscontact. Velen hebben enkele keren per jaar contact met hun huisarts. Mensen kort aanspreken op hun gezondheidsgedrag kan echt een verschil maken. Dat zie je bijvoorbeeld bij rokers. Onderzoek wijst uit dat een vraag of advies van de huisarts rond iemands rookgedrag een eerste stap kan vormen naar gedragsverandering. In die zin speelt de huisarts een belangrijke rol. Anderzijds kan hij het niet alleen. Veel huisartsen hebben al meer dan de handen vol met al het curatieve werk. Bovendien maken mensen vaak pas een afspraak als er al een medisch probleem is. Een jaarlijkse check-up biedt wel een goede aanleiding om het over leefstijl te hebben, maar dan moet je er aan denken. Ik mis die systematische preventiereflex nog. Vermoedelijk hebben huisartsen simpelweg te veel werk om hier standaard mee bezig te zijn.”

“Verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach is een prachtig voorbeeld van preventie in de huisartsenpraktijk.”

“Gelukkig hoef je als huisarts gezondheidsbevordering niet alleen op te nemen. Een betrokken verpleegkundige in de praktijk kan die rol voor een stukje overnemen. De uitdaging zit ook in slim delegeren. Als je als huisarts een ongezonde leefstijl detecteert, kan je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog, diëtist, tabakoloog of Bewegen Op Verwijzing- coach. Zo’n BOV-coach is een prachtig voorbeeld van preventie in de huisartsenpraktijk. De arts geeft zelf geen leefstijladvies maar verwijst via een brief door naar een professionele beweegcoach. Mensen die een gezondheidsrisico lopen als gevolg van onvoldoende lichaamsbeweging of sedentair gedrag, komen in aanmerking. Ik denk ook aan de mogelijkheid van een ‘groen voorschrift’ waarmee je iemand het advies geeft om te gaan wandelen in de natuur. Het hoeft niet altijd medicatie te zijn.”

Eigenlijk kunnen huisartsen vandaag al veel doen?

“Ja en Nee. Een consequente preventiereflex is zeker waardevol. Toch moet je ook sleutelen aan achterliggende structuren. Ik denk opnieuw aan ons project rond de preventie van hart- en vaatziekten in samenwerking met huisartsenpraktijken. We wilden verpleegkundigen verbonden aan huisartsenpraktijken daarin graag een belangrijke rol geven. Zij zijn immers goed geplaatst om mensen met een hoog risico te informeren rond en begeleiden naar een gezondere levensstijl. Alleen ontbreekt vandaag een duidelijk kader waarin ze dat soort begeleiding kunnen opnemen. Mijn advies? Financier preventie op praktijkniveau. Zo kan elke artsenpraktijk afzonderlijk bepalen welke hulpverlener die preventietaak het beste kan opnemen.”

“Financier preventie op praktijkniveau. Zo kan elke artsenpraktijk bepalen welke hulpverlener de preventietaak het beste kan opnemen.”

“Helaas botsen we vaak op de complexe staatstructuur van ons land: preventie is een Vlaamse bevoegdheid, curatie zit federaal. Het preventieplatform pleit dan ook voor een interfederaal, sector overschrijdend preventie-akkoord. Binnen dat brede kader kan je regionaal en lokaal extra accenten leggen. Maar we moeten stoppen met te denken en ageren vanuit staatstructuren. Gezondheid en zeker gezondheidsbevordering is een zaak van Health in all policies.”

“Tot slot mag een preventiebeleid zich niet beperken tot individuele gezondheidsbevordering. Dat is slechts één stukje van de puzzel. Minstens even belangrijk is de omgeving waar mensen wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan een toegankelijk en gezond voedings- en beweegaanbod. Voldoende groen in de buurt is ook belangrijk. Op die vlakken kunnen we nog veel vooruitgang boeken. Toch denk ik dat het kan. Want nood breekt wet. Als we ons gezondheidssysteem overeind willen houden, zullen beleidsmakers op alle niveaus nauwer moeten samenwerken.”

Meer info?

 


vc-ZORA_0-e1644262524365.png

12-17-jarigen kunnen vanaf woensdag 9 februari, na afspraak, hun boosterprik halen in VC Lint

 

De Vlaamse regering heeft vorige week beslist om alle jongeren tussen 12 en 17 jaar de kans te geven een boosterprik te gaan halen. Het vaccinatiecentrum ZORA in Lint staat paraat, maar vraagt wel dat iedereen op voorhand een afspraak maakt.

 

Burgemeester Erik Broeckx: “In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, werkt ons vaccinatiecentrum niet met ‘vrije inloop’. We voorzien wel een heel aantal momenten na de schooluren, zodat de jongeren uit onze eerstelijnszone zelf het beste moment kunnen uitkiezen voor hun boostervaccinatie. Ons callcenter zal de volgende dagen extra bemand zijn om alle afspraken vlot te kunnen noteren.”

 

De vaccinatie is niet verplicht. Jongeren die zich willen laten vaccineren, nemen hun ID en het ingevulde en door minstens één ouder ondertekende ‘informed consent’ formulier mee naar hun afspraak. Dit is de geïnformeerde toestemming voor een boostervaccin aan een jongere van 12 tot 17 jaar. Het formulier staat op: https://www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar.

 

Praktisch

– Geen vrije inloop in het VC in Lint; (ouders van) jongeren maken zelf een afspraak.

– Bel hiervoor naar 03 361 74 00. Het callcenter is alle werkdagen open tussen 09.00 en 17.00 uur.

– Op volgende dagen wordt al zeker geprikt:

  • WO 9/2: 13.00 – 17.00 uur
  • DO 10/2: 17.00 – 21.00 uur
  • ZO 13/2: 17.00 – 21.00 uur
  • DI 15/2: 17.00 – 21.00 uur
  • WO 16/2: 13.00 – 17.00 uur
  • DO 17/2: 17.00 – 21.00 uur
  • ZO 20/2: 09.00 – 21.00 uur

– Jongeren moeten hun ID en het door minstens één ouder ondertekende ‘informed consent’ formulier meenemen bij hun vaccinatie. Anders kunnen ze niet geprikt worden.

 

Meer info?

Alle informatie over de vaccinatiecampagne in het algemeen: www.laatjevaccineren.be
Alle informatie over vaccinatiecentrum ZORA: https://www.eerstelijnszone.be/informatie-over-vaccinatiecentrum-zora-elzzora


R-1-e1645009424694.png

22 november 2021 Covid-19 Hulpverlening
Niet dat er zoveel zieken zijn. Het gaat vooral om vragen van mensen die contact hadden me iemand die COVID-19 heeft. Ze zoeken praktische informatie over wat er nu moet gebeuren, ze hebben een code voor een test nodig of ze hebben een test nodig.
Daardoor kan het zijn dat je huisarts of de huisarts van wacht moeilijk bereikbaar is. En dat ondanks de grote inspanningen die gedaan worden: langere werkdagen, meer telefoonlijnen en secretariaatsmedewerkers, extra artsen van wacht enz.
Wie niet ziek is of slechts heel lichte symptomen heeft, vragen we zoveel mogelijk informatie en hulp te zoeken via andere kanalen:
https://www.info-coronavirus.be/ of 0800 14 689 voor algemene vragen,
• 02 214 19 19 voor vragen over contactopvolging,
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat als je lichte symptomen hebt en dus mogelijk een test nodig hebt,
• 078 78 78 50 voor vragen over COVID-certificaten,
• 1700 voor vragen over vaccinatie.
Wie wel ziek is en hulp nodig heeft, vragen we een beetje begrip. Uiteraard zal de huisarts prioriteit geven aan wie het meest hulp nodig heeft. Maar stel zelf je zorg niet uit. Kan je je huisarts niet meteen bereiken, probeer het dan wat later zeker opnieuw!


29 oktober 2021 Covid-19 Hulpverlening

Wat te doen bij een hoogrisicocontact? Laat contact tracing hun werk doen!

Het is momenteel erg druk in de huisartsenpraktijken. Niet enkel door de vele COVID-testen,
maar ook door de honderden telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar informatie. Om die
druk toch een beetje te verminderen, verspreidt huisartsenvereniging Domus Medica in aanloop
naar het verlengde weekend een duidelijke boodschap: laat de contactonderzoekers hun werk
doen wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad en bel niet naar de wachtpost of het
testcentrum. Neem enkel contact op als je ziek bent of hulp nodig hebt!

De voorbije weken ontvangen de huisartsenpraktijken, wachtposten en testcentra heel wat vragen van
mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad, maar niet weten wat te doen. Met het verlengde
weekend voor de deur doet Domus Medica daarom een expliciete oproep. Met onderstaande aanpak
in acht genomen, kunnen we samen de verspreiding van COVID-19 voorkomen, alsook de druk op de
huisartsenpraktijken, wachtposten en testcentra verminderen.

Werd je getest op COVID-19 en is het resultaat positief?
Dan word je gecontacteerd door het callcenter voor contactopvolging. Door de vele besmettingen kan
dit wat langer duren. Het is belangrijk dat je AL je risicocontacten aan de contactopvolgers meldt. Jouw
hoogrisicocontacten zullen daardoor via SMS een code ontvangen, waarmee ze een afspraak kunnen
maken in het testcentrum en hier gratis een test kunnen laten afnemen.

Ben je in contact geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt, maar ben je zelf niet ziek?
Bel dan in het weekend niet naar de wachtpost of het testcentrum. Als je een hoogrisicocontact bent,
zal je van de contactopvolging per SMS een code ontvangen. Ook dit kan, door het hoge aantal
besmettingen, wat langer op zich laten wachten. Met deze code kan je na afspraak terecht in een
testcentrum voor een gratis test.
Er is sprake van een hoogrisicocontact als je langere tijd (meer dan 15 minuten), van dichtbij (binnen
een afstand van 1,5 meter) en zonder mondmasker in contact bent geweest met een bevestigde
COVID-19-patiënt. Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in)
vanop school.

Wil je meer weten over COVID-19, testen of contactopvolging?

Op www.info-coronavirus.be vind je alle belangrijke informatie. Moest je toch geen code ontvangen, neem dan
contact op met het call center van de contactopvolging via 02/214.19.19. Zij kunnen je ook een code
bezorgen.

Ben je ziek en heb je hulp nodig? Bel dan zeker wel naar je huisarts of wachtpost!


Copyright HRM 2018. All rights reserved.