Over onsHRM_locatie-kantoren

De Huisartsenvereniging Regio Mortsel is een onafhankelijke organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiënt gerichte zorg en zorgbeleid.

Ze wil dit bereiken door zich in een netwerk met andere partners in te zetten:

  • voor een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking
  • voor een laagdrempelige, continue dienstverlening gericht op het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid, rekening houdend met noden en behoeften van de patiënt
  • voor een centrale rol van de huisarts in het geheel van de gezondheidszorg, in nauwe samenwerking met andere eerstelijnshulpverleners en hulpverleners op de tweede en derde lijn

Naast de zorg voor de patient , beogen we ook de zorg voor elkaar. We zorgen voor goede bijscholing, voor vele intercollegiale contacten en ook elkaars welzijn. Binnen de kring worden er nu enkele collega’s opgeleid tot gatekeeper zodat ook een huisarts in nood tijdig kan opgespoord en geholpen kan worden.

Copyright HRM 2018. All rights reserved.