Privacy Policy

Privacy Policy

Persoonlijke gegevens in verband met de bezoekers van deze website, in het bijzonder hun identiteit, worden gerespecteerd. De makers van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor bepaalde gegevens zijn wij afhankelijk van derden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Via de rubriek contacteer ons kan u ons onjuistheden melden.