Nazorg traumatische gebeurtenissen 22 Ma...

*      De naweeën van de terreuraanslagen

 

De huisarts is voor velen de eerste aanspreekpersoon om lichamelijke en psychosociale klachten en symptomen te bespreken. Dit is zeker ook het geval bij personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken waren bij de terreuraanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel.

Als het welbevinden van een betrokken patiënt niet verbetert en als er een negatieve impact is op het functioneren, dan kunt u uw patiënt eventueel doorverwijzen naar een psycholoog van POBOS voor een verdere evaluatie en professionele nazorg. Momenteel verzorgt POBOS de psychologische begeleiding voor de medewerkers van zo’n 45 bedrijven die, direct of indirect, geconfronteerd werden met de terroristische aanslagen.

 

Aanslagen en terreurdreiging laten niemand onberoerd. Iedereen wordt er op een bepaalde manier door geraakt. Voor iedereen is de impact en het verwerkingsproces verschillend.

De meeste mensen hebben voldoende herstellend vermogen om zelfstandig, en met steun, begrip en erkenning vanuit de omgeving, een schokkende gebeurtenis te verwerken. De stressreacties nemen geleidelijk af en na verloop van tijd wordt het leven en werken er niet meer door gehinderd. Voor een aantal getroffenen en betrokkenen geldt dat helaas niet. Bij hen blijven de stressreacties aanwezig en wordt het leven en werk in toenemende mate verstoord.

 

U kunt uw patiënt doorverwijzen door te bellen naar 0800/20 6 20 (kantooruren). We houden u verder op de hoogte van de stappen die POBOS voor uw patiënt onderneemt.

Recente nieuwsberichten