Raad van Bestuur

Deze raad van bestuur is in functie sinds maart 2014. De bestuursleden werden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van 4 jaar. 
De Raad van Bestuur vergadert 10 maal per jaar en het verslag kunnen HRM leden hier terugvinden.

  • Dr. Kathleen Van Aken: Voorzitster
  • Dr. Martine Lembregts: Secretaris
  • Dr. Filip Otten: Penningmeester
  • Dr. Katrien Adriaensen
  • Dr. Wilfried Leuridan
  • Dr. Laurens Snoep
  • Dr. Jolien Van Herbruggen
  • Dr. Werner Van Peer
  • Dr. Frank Vandeputte
  • Dr. Filip Verdurme

 

Kathleen Van Aken
Martine Lembregts
Filip Otten
Katrien Adriaensen
Wilfried Leuridan
Laurens Snoep
Jolien Van Herbruggen
Werner Van Peer
Frank Vandeputte
Filip Verdurme